Central Maryland Youth Ballet

Columbia, Maryland


Nutcracker Rehearsals

*Please note: All rehearsals are subject to change

 ​                                            

  • Sun. 10/21   1:30 - 2:15  Warm-up   Ballet IV, V, VI                                                                                  2:15 - 5:15   Ballet IV, V, VI                                                                                                      2:15 - 5:15   M. Ma
  • Wed. 10/24   7:45 - 8:30   S. Mammel, J. Rice
  • Thur. 10/25   8:00 - 8:15   Snow Scene   Ballet IV, V, VI
  • Fri. 10/26   5:00 - 6:00   Ballet V, V Class                                                                                                  6:00 - 8:00   M. Ma, G. Gray, M. Steinberg, I. Mammel, E. McChesney                            6:00 - 8:30   Ballet V, VI
  • Sat. 10/27   2:00 - 3:30   Ballet VI                                                                                                               2:00 - 5:00   Ballet IV (ladies only), Ballet V                                                                         2:00 - 6:00   I. Mammel, E. McChesney                                                                               3:30 - 6:00   Beg. Ballet, Ballet I, II, III                                                                                3:30 - 4:45   Marc Steinberg, D. Thalasinos, A. McChesney, A. Ekpenyong                       4:00 - 5:00   Pre-Ballet (pink leotard) 
  • Sun. 10/28   2:00 - 5:00   Beg. Ballet, Ballet I, II, III, I. Mammel, E. McChesney                                    2:00 - 3:30   Ballet IV, V, Marc Steinberg, D. Thalasinos, A. McChesney                                                                                  A. Ekpenyong                                                                3:00 - 4:00   Pre-Ballet (pink leotard)                                                                                    5:00   Nutcracker Production Meeting                                                                                    J. Gray, Anne & Scott Brown, S. Vinitsky, Arianne & Moe McChesney